Tuetut lomat

Tuetut lomat 2014

Tuettujen lomien hakuaika kesälle 2013 on pääasiallisesti päättynyt. Tuetut lomat vuodelle 2014 tulevat hakuun alkuvuodesta 2014. Hakuaika päättyy arviolta maaliskuussa 2014. Tuettuja lomia tarjoavat seuraavat lomajärjestöt, joiden sivuilta voi katsoa lisätietoa tulevista hakuohjeista. Tarjolla on tuettuja lomia niin lapsiperheille kuin yksinhuoltajille ja muille suomalaisille taloudellisin ja sosiaalisin perustein.

 

 

Tuetut lomat

Tuetut lomat ovat tarkoitettuja kaikille suomalaisille, jotka eivät pysty lomailemaan omilla varoillaan. Näitä lomia tukee Raha-automaattiyhdistys. Lomalle haetaan tukihakemuksella. Lomajärjestäjä myöntää tuen, josta lomailija kattaa omavastuun ja matkat. Omavastuuosuuden maksamiseen voi kuitenkin hakea lisätukea esimerkiksi sosiaalitoimistosta tai seurakunnalta.

Tuen saamiseen vaikuttavat erityisesti taloudelliset syyt, mutta hakemuksessa on hyvä viitata myös mahdollisiin terveydellisiin ja sosiaalisiin perusteisiin. Eri syitä kannattaa painottaa lomajärjestäjän tavoitteiden mukaisesti. Tuettuja lomia on tarjolla esimerkiksi yksinhuoltajille ja lapsiperheille. Lisätietoja löydät lomiajärjestäjien sivulta.

Lomakohteita löytyy ympäri Suomea. Tyypillisesti lomat ovat kestoltaan 5 päivää. Ne sisältävät yleensä puoli- tai täysihoidon, monipuolisen lomaohjelman, vertaistukea sekä hyvää seuraa niin aikuisille kuin lapsille.

Lomia järjestetään läpi vuoden eri puolilla Suomea ja lomakohteiden valikoima on runsas. Lomien hakuajat vaihtelevat lomajärjestöittäin.

-------------------------------------------------------

 

19.12.2011

Raha-automaattiyhdistys uudisti tuettujen lomien avustuskriteereitä vuoden 2012 alusta alkaen. Tämän johdosta RAY keskitti avustukset varsinaisille lomatoimintaa toteuttaville järjestöille. Vammais-, potilas-, lastensuojelu- ja eläkeläisjärjestöille ei avustusta enää myönnetä suoraan, vaan niiden on toteutettava tuettuja lomia yhteistyössä lomajärjestöjen kanssa.